หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นวม
อักษรล้านนา
นวฯม
เทียบอักษรไทย
[นวม]
ความหมาย

น.ผ้าห่มนอนที่ใช้ผ้าหุ้มสำลีหรือปุยนุ่น, ถุงมือหนังที่ใช้ชกมวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นวม (นวฯม)