หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นวน
อักษรล้านนา
นวฯร
เทียบอักษรไทย
[นวน]
ความหมาย

ว๑.นุ่ม - นุ่มนวล,อ่อนนิ่ม,อ่อนละมุน ว๒.นวล - สีขาวปนเหลืองเล็กน้อย อย่างสียอดตองอ่อน,ผิวผ่องเป็นยองใย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นวน (นวฯร)