หน้าหลัก
นวน
นวฯร
[นวน]

ว๑.นุ่ม - นุ่มนวล,อ่อนนิ่ม,อ่อนละมุน ว๒.นวล - สีขาวปนเหลืองเล็กน้อย อย่างสียอดตองอ่อน,ผิวผ่องเป็นยองใย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นวน (นวฯร)