หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นมแมว
อักษรล้านนา
น฿มฯแมวฯ
เทียบอักษรไทย
[นมแมว]
ความหมาย

น๑.ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ ๑ เมตร ผลเป็นพวงเม็ดเล็กๆเท่านมแมว เมื่อสุกสีแดงสด กินได้ รสหวาน; น๒.ใบตองที่เย็บเป็นชั้นๆ ประดับบายศรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นมแมว (น฿มฯแมวฯ)