หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นมตึ่ง
อักษรล้านนา
น฿มฯตึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[นมตึ่ง]
ความหมาย

น.นมเต็มเต้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นมตึ่ง (น฿มฯตึ่งฯ)