หน้าหลัก
นกแอ่นแหว้น
น฿กฯ฿กฯแอ่นฯแห้วฯร
[นกแอ่นแหว้น]

น.นกแอ่นลม,นกแอ่นฟ้า; ชอบทำรังแขวนตามต้นไม้สูงๆ โล่ง เช่นต้นมะพร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแอ่นแหว้น (น฿กฯ฿กฯแอ่นฯแห้วฯร)