หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกแอ่นแหว้น
อักษรล้านนา
น฿กฯ฿กฯแอ่นฯแห้วฯร
เทียบอักษรไทย
[นกแอ่นแหว้น]
ความหมาย

น.นกแอ่นลม,นกแอ่นฟ้า; ชอบทำรังแขวนตามต้นไม้สูงๆ โล่ง เช่นต้นมะพร้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแอ่นแหว้น (น฿กฯ฿กฯแอ่นฯแห้วฯร)