หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกแหลวไก่หน้อย
อักษรล้านนา
น฿กฯแหลฯวฯไก่ห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[นกแหลวไก่หน้อย]
ความหมาย

น.เหยี่ยวชนิดหนึ่งชอบโฉบเอาลูกไก่ไปกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแหลวไก่หน้อย (น฿กฯแหลฯวฯไก่ห้นฯอฯยฯ)