หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกแสก
อักษรล้านนา
น฿กฯแสกฯ
เทียบอักษรไทย
[นกแสก]
ความหมาย

น.นกแสก/นกเค้าหน้าลิง/นกแฝก - ตระกูลเดียวกันกับนกฮูก นกเค้า ตาโต ตัวลาย หัวใหญ่ กลางวันหลบพักผ่อนตามต้นไม้ กลางคืนออกหากิน คนรุ่นเก่าเมื่อได้ยินนกแสกร้องจะรู้สึกไม่ค่อยดี เพราะมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย มีความเชื่อว่าหากนกแสกไปเกาะหลังคาบ้านไหนจะมีผีปอบ "ผีก๋ะ" เข้ามาสิงคนที่อยู่ที่อยู่ในบ้านนั้น ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า "นกเก๊าผีก๋ะ"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแสก (น฿กฯแสกฯ)