หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกแต้
อักษรล้านนา
น฿กฯแต้
เทียบอักษรไทย
[นกแต้]
ความหมาย

น.นกต้อยตีวิด/นกกระแตแต้แว้ด - นกขนาดเล็ก ขาเล็กยาวสีเหลือง ปากสีแดงปลายปากสีดำ หัว อกช่วงบน และคอสีดำ หลังสีน้ำตาล ปลายหางดำ; นกแต้ตะแหว๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแต้ (น฿กฯแต้)