หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกแซวหางก่าน
อักษรล้านนา
น฿กฯแซวฯหางฯก่านฯ
เทียบอักษรไทย
[นกแซวหางก่าน]
ความหมาย

น.นกแซงแซวหางห่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแซวหางก่าน (น฿กฯแซวฯหางฯก่านฯ)