หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกแซว
อักษรล้านนา
น฿กฯแซวฯ
เทียบอักษรไทย
[นกแซว]
ความหมาย

น.นกแซงแซว - มีขนสีดำหรือเทา เป็นต้น ตาสีแดง กินแมลงเป็นอาหาร มีหลายชนิด ชนิดที่มีหางยาวเรียวปลายแผ่ ตรงกลางเว้าเข้าเป็นแฉก เช่นแซงแซวหางปลา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกแซว (น฿กฯแซวฯ)