หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกเอี้ยงคำ
อักษรล้านนา
น฿กฯอ้ยฯงฅำ
เทียบอักษรไทย
[นกเอี้ยงฅำ]
ความหมาย

น.นกขุนทอง ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''นกเอี้ยงคำ'' - เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นนกวงศ์เดียวกับนกเอี้ยงและนกกิ้งโครง ตัวสีดำมันขลับ ปีกมีแถบสีขาว ปากหนาใหญ่สีแดงส้ม ขาสีเหลืองสด มีความสามารถในการร้องหลากหลายชนิด ทั้งหวีด กรีดร้อง รวมถึงเลียนแบบเสียงคนหรือเสียงอื่นๆได้เหมือนนกแก้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเอี้ยงคำ (น฿กฯอ้ยฯงฅำ)