หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกเอี้ยง
อักษรล้านนา
น฿กฯอ้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[นกเอี้ยง]
ความหมาย

น.นกชนิดหนึ่ง รูปร่างอ้วนป้อม หางสั้น ชอบกินแมลงและผลไม้ อยู่รวมกันเป็นฝูง มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเอี้ยง (น฿กฯอ้ยฯง)