หน้าหลัก
นกเป๋ดฮี้
น฿กฯเปัดฯฮี้
[นกเป็ดฮี้]

น.นกเป็ดผี - นกเป็ดน้ำชนิดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเป๋ดฮี้ (น฿กฯเปัดฯฮี้)