หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเป๋ดฮี้
อักษรล้านนา
น฿กฯเปัดฯฮี้
เทียบอักษรไทย
[นกเป็ดฮี้]
ความหมาย

น.นกเป็ดผี - นกเป็ดน้ำชนิดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเป๋ดฮี้ (น฿กฯเปัดฯฮี้)