หน้าหลัก
นกเป๋ดหงษ์
น฿กฯเปัดฯห฿ง์ษฯฯ
[นกเป็ดหงษ์]

น.หงส์ - นกเป็ดน้ำชนิดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเป๋ดหงษ์ (น฿กฯเปัดฯห฿ง์ษฯฯ)