หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเป๋ดหงษ์
อักษรล้านนา
น฿กฯเปัดฯห฿ง์ษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นกเป็ดหงษ์]
ความหมาย

น.หงส์ - นกเป็ดน้ำชนิดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเป๋ดหงษ์ (น฿กฯเปัดฯห฿ง์ษฯฯ)