หน้าหลัก
นกเข้าหมิ้น
นกเข้าหมิ้น
น฿กฯเขั้าหิ้มฯร
[นกเข้าหมิ้น]

น.นกขมิ้น - นกขนาดกลาง ตัวใกล้เคียงกับนกเอี้ยงนกขุนทอง มักหากินตัวเดียวหรือเป็นคู่ มีหลายชนิด สีสันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่พันธุ์ กินผลไม้และแมลงเป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเข้าหมิ้น (น฿กฯเขั้าหิ้มฯร)