หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเขียน
อักษรล้านนา
น฿กฯขยฯร
เทียบอักษรไทย
[นกเขียน]
ความหมาย

น.นกกระเรียน/นกกาเรียน - นกขนาดใหญ่ ตัวสูงราวเมตรครึ่ง หัวและคอเป็นปุ่มหยาบสีแดงสด ขนตามลำตัวสีเทา จะงอยปากสีออกเขียว แข้งและตีนสีแดงหรือชมพูอมฟ้า หากินตามทุ่งนาและแหล่งน้ำ กินสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเขียน (น฿กฯขยฯร)