หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเก๊าแยก
อักษรล้านนา
น฿กฯเคั้าฯแยกฯ
เทียบอักษรไทย
[นกเค้าแยก]
ความหมาย

ดู...นกเก๊าผีก๋ะ

ออกเสียงล้านนา
นกเก๊าผีก๋ะ
อักษรล้านนา
น฿กฯเคั้าฯผีกะ
เทียบอักษรไทย
[นกเค้าผีกะ]
ความหมาย

น.นกแสก/นกเค้าแยก - นกที่นำข่าวจากผีปอบ หรือ ผีก๋ะ ไปบอก โดยบินไปเกาะบนหลังคา หรือต้นไม้ใกล้บ้านผู้ที่ผีปอบจะไปเข้าสิง แล้วร้องเสียงดัง โดยปกติจะเป็นนกเค้าแมว หรือ นกเค้าแยก; นกผีพราย ก็ว่า; ดู...นกแสก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเก๊าแยก (น฿กฯเคั้าฯแยกฯ)