หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเก๊าแมว
อักษรล้านนา
น฿กฯเคั้าฯแมวฯ
เทียบอักษรไทย
[นกเค้าแมว]
ความหมาย

น.นกเค้าแมว/นกเค้า/นกฮูก - นกชนิดเดียวมีหลายชื่อ มีใบหน้าคล้ายแมว จับสัตว์เล็กๆ เช่น ค้างคาว หนู งู สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเล็กๆ นกเค้าชนิดที่ตัวใหญ่ อาจจับปลา จับปู กินได้ด้วย จัดเป็นนกล่าเหยื่อชนิดหนึ่งเหมือนเหยี่ยว อินทรี และแร้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเก๊าแมว (น฿กฯเคั้าฯแมวฯ)