หน้าหลัก
นกเก๊าเหมย
น฿กฯเคั้าฯเหิมฯอฯยฯ
[นกเค้าเหมย]

น.นกฮูกชนิดหนึ่ง ชอบออกหากินยามดึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเก๊าเหมย (น฿กฯเคั้าฯเหิมฯอฯยฯ)