หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเก๊าเหมย
อักษรล้านนา
น฿กฯเคั้าฯเหิมฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[นกเค้าเหมย]
ความหมาย

น.นกฮูกชนิดหนึ่ง ชอบออกหากินยามดึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเก๊าเหมย (น฿กฯเคั้าฯเหิมฯอฯยฯ)