หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกเก๊า
อักษรล้านนา
น฿กฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[นกเค้า]
ความหมาย

น.นกเค้า/นกฮูก - มีหลายชนิด ลำตัวและปีกมีขนลายอ่อนนุ่ม หัวใหญ่ ตากลมโต จะงอยปากแหลมงุ้ม ออกหากินกลางคืน มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเก๊า (น฿กฯเคั้าฯ)