หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกรุ้ง ออกเสียง นกฮุ้ง
อักษรล้านนา
น฿กฯรุ้ง
เทียบอักษรไทย
[นกรุ้ง]
ความหมาย

น.นกฮุ้ง เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ''นกแหลว''; ดู...นกแหลว

ออกเสียงล้านนา
นกแหลว
อักษรล้านนา
น฿กฯแหลฯวฯ,น฿กฯแหลฯว
เทียบอักษรไทย
[นกแหลว]
ความหมาย

น.นกเหยี่ยว/เหยี่ยว คำเมืองเรียก ''นกแหลว''- มีลักษณะคล้ายนกอินทรี ซึ่งเป็นนกล่าเหยื่อเช่นเดียวกัน แต่เหยี่ยวหรือนกเหยี่ยวเล็กกว่า มีจะงอยปากงองุ้ม มีกรงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรง บินได้อย่างรวดเร็ว กางปีกได้กว้างและยาว สามาารถบินและเหินได้สูง มีสายตาที่ดีมาก ส่วนใหญ่ล่าสัตว์ที่เล็กกว่าเป็นอาหาร มีหลายชนิด เช่นเหยี่ยวขาว เหยี่ยวค้างคาว; นกฮุ้ง,แหลว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกฮุ้ง (น฿กฯรุ้ง)