หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกหวั๋ก
อักษรล้านนา
น฿กฯหัวฯก
เทียบอักษรไทย
[นกหวัก]
ความหมาย

น.นกชนิดหนึ่งลำตัวสั้น ขาและนิ้วยาว มักหากินตาม หนองน้ำ ร้องดังกวั๋ก ๆ ๆ; นกกวั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกหวั๋ก (น฿กฯหัวฯก)