หน้าหลัก
นกหวั๋ก
น฿กฯหัวฯก
[นกหวัก]

น.นกชนิดหนึ่งลำตัวสั้น ขาและนิ้วยาว มักหากินตาม หนองน้ำ ร้องดังกวั๋ก ๆ ๆ; นกกวั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกหวั๋ก (น฿กฯหัวฯก)