หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกหงส์
อักษรล้านนา
น฿กฯห฿ง์สฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นกหงส์]
ความหมาย

น.นกหงส์ - นกในนิยาย ถือเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกหงส์ (น฿กฯห฿ง์สฯฯ)