หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกยูง
อักษรล้านนา
น฿กฯยูง
เทียบอักษรไทย
[นกยูง]
ความหมาย

น.นกยูง - นกขนาดใหญ่อยู่ใกล้ป่าโปร่งตามแหล่งน้ำ กินแมลง เมล็ดพืช หัวพืช และสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะรำแพนให้เห็นดอกดวงที่ปลายแพนขนปิดหาง เรียกว่า "แววมยุรา" เพื่อดึงความสนใจจากตัวเมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกยูง (น฿กฯยูง)