หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกยฺองปี๋
อักษรล้านนา
น฿กฯอยฯอฯงปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[นกอฺยฺองปลี]
ความหมาย

น.นกกินปลี - นกตัวเล็ก สีสันสวยงาม จะงอยปากแหลมเรียวยาวโค้ง ชอบแหย่เข้าไปดูดน้ำหวานในปลีกล้วย มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกยองปี๋ (น฿กฯอยฯอฯงปีลฯ)