หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกผีพาย
อักษรล้านนา
น฿กฯผีระฯพายฯ
เทียบอักษรไทย
[นกผีพราย]
ความหมาย

น.นกเค้าแยก/นกเก๊าผีก๋ะ; ดู...นกเก๊าผีก๋ะ หรือนกแสก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกผีพาย (น฿กฯผีระฯพายฯ)