หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกผีด
อักษรล้านนา
น฿กฯผีดฯ
เทียบอักษรไทย
[นกผีด]
ความหมาย

น.นกกระติ๊ด/นกกะทิ - นกขนาดเล็ก ตัวกลมป้อม ปากสั้นหนาแข็งแรง มักอยู่รวมกันเป็นฝูง ผสมพันธุ์ตลอดทั้งปี มีหลายชนิด เช่น กระติ๊ดเขียว กระติ๊ดแดง กระติ๊ดขี้หมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกผีด (น฿กฯผีดฯ)