หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกผะตา
อักษรล้านนา
น฿กฯผทาฯ
เทียบอักษรไทย
[นกผะทา]
ความหมาย

ดู...นกปะตา

ออกเสียงล้านนา
นกปะตา
อักษรล้านนา
น฿กฯปทาฯ
เทียบอักษรไทย
[นกปะทา]
ความหมาย

น.นกกระทา - นกขนาดเล็กรูปร่างคล้ายนกคุ่ม ตัวกลมป้อม มีลายเป็นจุดกระตามตัว ปากแหลม หางสั้น ชอบหากินตามพื้นดิน; นกผะตาก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกผะตา (น฿กฯผทาฯ)