หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกปู่ติ๊ด
อักษรล้านนา
น฿กฯปู่ทิดฯ
เทียบอักษรไทย
[นกปู่ทิด]
ความหมาย

น.นกถึดทือ ภาษาถิ่นภาคเหนือเรียก ''นกปู่ติ๊ด''; - นกล่าเหยื่อชนิดหนึ่งในวงศ์นกเค้าแมว เป็นนกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ 55 ซ.ม. หนัก 2-2.5 ก.ก. แข้งเปลือยไม่มีขนปกคลุม ลำตัวด้านบนและปีกสีน้ำตาลเข้มแกมเทา ด้านท้องน้ำตาลแกมส้ม มีลายขีดบางๆ ขนคิ้วยาว ตาสีเหลือง เสียงร้องทุ้มต่ำ ดัง ''ถึด-ทือ-ทือ ๆ ๆ'' ออกหากินกลางคืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกปู่ติ๊ด (น฿กฯปู่ทิดฯ)