หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกปิ๋ดจะลิว
อักษรล้านนา
น฿กฯปิดฯชลิวฯ
เทียบอักษรไทย
[นกปิดชะลิว]
ความหมาย

น.นกปรอด(ปะหรอด) - นกขนาดเล็ก ลำตัวเพรียว ปีกสั้น หางยาว ปากเรียวแหลมปลายโค้งเล็กน้อย มีหลายชนิด กินผลไม้และแมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกปิ๋ดจะลิว (น฿กฯปิดฯชลิวฯ)