หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกปะตา
อักษรล้านนา
น฿กฯปทาฯ
เทียบอักษรไทย
[นกปะทา]
ความหมาย

น.นกกระทา - นกขนาดเล็กรูปร่างคล้ายนกคุ่ม ตัวกลมป้อม มีลายเป็นจุดกระตามตัว ปากแหลม หางสั้น ชอบหากินตามพื้นดิน; นกผะตาก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกปะตา (น฿กฯปทาฯ)