หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกบ่าแห้
อักษรล้านนา
น฿กฯบ่าฯแห้
เทียบอักษรไทย
[นกบ่าแห้]
ความหมาย

น.นกหัวขวาน/นกหงอนขวาน - ส่วนใหญ่มีขนตั้งที่หัว ชอบไต่ต้นไม้ในแนวตั้งและใช้ปากเจาะต้นไม้เพื่อหาแมลง โดยมีขนหางแข็งช่วยพยุงตัว ทำรังในโพรงไม้ สีสวย มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกบ่าแห้ (น฿กฯบ่าฯแห้)