หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกตุ่งตุง
อักษรล้านนา
น฿กฯตุ่งทุง
เทียบอักษรไทย
[นกตุ่งทุง]
ความหมาย

น.นกกระทุง/นกขอนไหล - นกน้ำขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ตามชายฝั่งหรือหมู่เกาะ มีความยาวจากปากถึงปลายหางประมาณ ๕๒-๖๐ นิ้ว ขาสั้นใหญ่ ปากยาวแบนข้างใต้มีสีออกม่วงขนาดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกตุ่งตุง (น฿กฯตุ่งทุง)