หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกจิ๋บ
อักษรล้านนา
น฿กฯจิปฯ
เทียบอักษรไทย
[นกจิบ]
ความหมาย

น.นกกระจิบ - นกขนาดเล็ก ปากเล็กบาง ขายาวเรียว ชอบกระดกหางขึ้นลง และกระโดดไปมาตลอดเวลา ทำรังอยู่ด้วยกันเป็นคู่ หากินตามกิ่งไม้ มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกจิ๋บ (น฿กฯจิปฯ)