หน้าหลัก
นกจิ๋บ
น฿กฯจิปฯ
[นกจิบ]

น.นกกระจิบ - นกขนาดเล็ก ปากเล็กบาง ขายาวเรียว ชอบกระดกหางขึ้นลง และกระโดดไปมาตลอดเวลา ทำรังอยู่ด้วยกันเป็นคู่ หากินตามกิ่งไม้ มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกจิ๋บ (น฿กฯจิปฯ)