หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกจอกเทศ
อักษรล้านนา
น฿กฯจอฯกเทศฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นกจอกเทศ]
ความหมาย

น.นกกระจอกเทศ - นกขนาดใหญ่มีขนเฉพาะลำตัว คอและขาเป็นหนังเกลี้ยงๆ ขาใหญ่แข็งแรง มีนิ้วตีนข้างละ ๒ นิ้ว วิ่งเร็วแต่บินไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกจอกเทศ (น฿กฯจอฯกเทศฯฯ)