หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกคองู
อักษรล้านนา
น฿กฯฅํอฯงู
เทียบอักษรไทย
[นกฅองู]
ความหมาย

น.นกกระสา - นกขนาดใหญ่ ปากใหญ่แหลมยาว คอและขายาว ขนาดลำตัวใกล้เคียงนกกะเรียน เวลาบินคอและขาจะเหยียดตรง ออกหากินเป็นฝูง มักสร้างรังด้วยกิ่งไม้สานกันบนยอดไม้สูง มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกคองู (น฿กฯฅํอฯงู)