หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกข่อ
อักษรล้านนา
น฿กฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[นกข่อ]
ความหมาย

น.นกกระทาดง - เป็นนกในวงศ์ไก่ฟ้า นกคุ่ม และนกกระทา มีหลายชนิด เช่น นกกระทาดงแข้งสีเขียว มีแข้งและนิ้วเท้าสีเขียวคล้ำ นกกระทาดงคอสีแสด มีลำตัวป้อม คิ้วสีขาว ใต้คางและคอมีแถบสีแสด มักหากินเป็นฝูงเล็กๆ ตามพื้นดินเวลากลางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกข่อ (น฿กฯขํอฯ)