หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกก๋าบ้า
อักษรล้านนา
น฿กฯกาบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[นกกาบ้า]
ความหมาย

ดู...นกกะบ้า

ออกเสียงล้านนา
นกกะบ้า
อักษรล้านนา
น฿กฯกบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[นกกะบ้า]
ความหมาย

น.นกกินยุง/นกตีทอง/นกค้อนทอง - นกโพระดกชนิดหนึ่ง เป็นนกโพระดกขนาดเล็กที่สุด ตัวเล็กสีเขียว คอและแก้มสีเหลือง อกและหน้าผากสีแดง ชอบอยู่บนต้นไม้สูง กินผลไม้; นกก๋าบ้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกก๋าบ้า (น฿กฯกาบ้าฯ)