หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกกู่ต้น
อักษรล้านนา
น฿กฯกู่ต้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[นกกู่ต้น]
ความหมาย

น.นกโพระดก ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''นกกู่ต้น'' - ลักษณะทั่วไป ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน ตัวอ้วนป้อม ขนตามลำตัวสีเขียวสด หัวและอกสีน้ำตาลอ่อนและมีลายสีเหลืองเป็นขีด ปากสีเหลือง หัวโต ปากหนาใหญ่ โคนปากมีขนแข็งคล้ายหนวด เจาะโพรงอยู่ตามต้นไม้ แต่ไม่เก่งเท่านกหัวขวาน กินผลไม้และแมลง เป็นอาหาร; นกจุ๋ต้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกกู่ต้น (น฿กฯกู่ต้฿นฯ)