หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกกิ๋นปี๋หางเขียว
อักษรล้านนา
น฿กฯกินฯปีลฯหางฯขยฯว
เทียบอักษรไทย
[นกกินปลีหางเขียว]
ความหมาย

น.นกตัวเล็กสีสวยแวววาวราวมณีบินได้ กินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นหลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกกิ๋นปี๋หางเขียว (น฿กฯกินฯปีลฯหางฯขยฯว)