หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกกะตา
อักษรล้านนา
น฿กฯระฯกทาฯ
เทียบอักษรไทย
[นกกระทา]
ความหมาย

น.นกกระทา - นกขนาดเล็กรูปร่างคล้ายนกคุ่ม ตัวกลมป้อม มีลายเป็นจุดกระตามลำตัว ปากแหลม หางสั้น ชอบเดินหากินตามพื้นดิน; นกปะตา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกกะตา (น฿กฯระฯกทาฯ)