หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกกวั๋ก
อักษรล้านนา
น฿กฯกัวฯก
เทียบอักษรไทย
[นกกวัก]
ความหมาย

น.นกกวัก- มีลำตัวสั้น ขาและนิ้วยาว มักหากินตาม หนองน้ำ ร้องดังกวั๋ก ๆ ๆ; นกหวั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกกวั๋ก (น฿กฯกัวฯก)