หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นก
อักษรล้านนา
น฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[นก]
ความหมาย

น.สัตว์ปีกมีกระดูกสันหลัง เลือดอุ่น มีบางชนิดบินไม่ได้ มี ๒ เท้า ๒ ปีก มีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นก (น฿กฯ)