หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธุย
อักษรล้านนา
ธุ
เทียบอักษรไทย
[ธุย]
ความหมาย

ว.ลักษณะอ้วนเตี้ยใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธุย (ธุ)