หน้าหลัก
ธุย
ธุ
[ธุย]

ว.ลักษณะอ้วนเตี้ยใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธุย (ธุ)