หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธุง
อักษรล้านนา
ธุง
เทียบอักษรไทย
[ธุง]
ความหมาย

น.ซุง,ท่อนซุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธุง (ธุง)