หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธาม
อักษรล้านนา
ธาฯมฯ
เทียบอักษรไทย
[ธาม]
ความหมาย

ก.ตามลองดู,เลียบเคียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธาม (ธาฯมฯ)