หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธาน
อักษรล้านนา
ธาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ธาน]
ความหมาย

น.ศิลาแลง - หินชนิดหนึ่งเมื่ออยู่ใต้ดินมีลักษณะอ่อน แต่ถูกลมแล้วแช็ง มีสีแดงอย่างอิฐเผาหรือสีสนิมเล็ก มีรูพรุนทั่วก้อน; หินแลง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธาน (ธาฯนฯ)