หน้าหลัก
ธาน
ธาฯนฯ
[ธาน]

น.ศิลาแลง - หินชนิดหนึ่งเมื่ออยู่ใต้ดินมีลักษณะอ่อน แต่ถูกลมแล้วแช็ง มีสีแดงอย่างอิฐเผาหรือสีสนิมเล็ก มีรูพรุนทั่วก้อน; หินแลง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธาน (ธาฯนฯ)