หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธะนู
อักษรล้านนา
ธนู
เทียบอักษรไทย
[ธนู]
ความหมาย

น.ดินปั้น หรือตอกไม้ไผ่สานรูปวัวหรือควาย เรียกธนูงัว ธนูควาย แล้วลงคาถาอาคมเพื่อใช้ต่อต้านศัตรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธะนู (ธนู)