หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ธะ - ธะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ธ]
ความหมาย

ธ (ธะ) เป็นอักษรต่ำ เทียบตัว "ธ" ออกเสียงเป็น ธŽะ ใช้เป็นพยัญชนะต้นและตัวตาม ไม่ใช้เป็นตัวสะกด ธ ไม่มีใช้ในภาษาล้านนาโดยตรง แต่ใช้ในคำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต และคำที่ยืมมาใช้เท่านั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธะ - ธะ (ธ)