หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธอเหมี้ยง
อักษรล้านนา
ธํอฯห้มฯง
เทียบอักษรไทย
[ธอเหมี้ยง]
ความหมาย

น.กะทอเมี่ยง - ภาชนะไม้ไผ่สานรูปทรงกระบอก ตาโปร่งอย่างชะลอม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๕ นิ้ว สูงประมาณ ๑๕ นิ้ว ใช้บรรจุใบเมี่ยงหมักที่มัดเป็นกำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธอเหมี้ยง (ธํอฯห้มฯง)